top of page

Verzekering

Samenkomen met kinderen en jongeren houdt onvermijdelijk risico’s in.  Enthousiast spelen, op tocht gaan en jezelf amuseren in je groep zijn zaken die een goede verzekering meer dan noodzakelijk maken.

Maar niet alles is te verzekeren!  Dikwijls worden verantwoordelijkheden onterecht doorgeschoven naar de Chiroleiding.  Voor zaken waar ouders normaal aansprakelijk gesteld worden, zal gewoonlijk dezelfde verantwoordelijkheid gelden, al gebeurden die zaken in Chiroverband.

Hieronder vatten we de zaken kort samen.  

Waarvoor ben je in de Chiro verzekerd? 

Burgerlijke aansprakelijkheid

  • Als een lid per ongeluk iets van iemand anders kapotmaakt, of als je iemand een duw geeft en die breekt een been, dan ben je burgerlijk aansprakelijk. Dat wordt verzekerd door de familiale polis van het lid of de leid(st)er in kwestie (of meestal van hun ouders). Hebben zij dat niet, dan speelt de Chiropolis familiale verzekering. In beide gevallen betaal je de eerste 240 euro zelf. Dat bedrag evolueert met de index.

Ongevallen

  • Een ongeval is een plotse gebeurtenis, waarbij je lichamelijk gewond raakt, zoals snijwonden, breuken, voedselvergiftiging, insectenbeten,… De polis geldt niet voor ziekten, bent van drugs (ook alcohol!) of als je je lenzen verliest.

  • De Chiroverzekering betaalt het stuk van de medische kosten terug dat je eigen ziektefonds niet terugbetaalt.

  • Die verzekering geldt op de kortste weg van en naar de Chirolokalen.

Let op: een ziekte tijdens een bivak is geen ongeval en valt onder de gewone terugbetalingen via de mutualiteit.  Schade aan een bril is enkel verzekerd als dat gepaard gaat met lichamelijk letsel.

Overlijden en blijvende invaliditeit 

  • Ook in deze gevallen voorziet de Chiroverzekering een vergoeding.  Voor alle details hierover raadpleeg je best de polis.

Materiële schade 

  • Persoonlijke bezittingen van je kind (kleren, rugzak, fiets, enzovoort) zijn niet verzekerd door de Chiropolis.  

  • Als je je auto gebruikt voor de Chiro, is dat op eigen verantwoordelijkheid.  De schade berokkend aan ‘een derde’ is ten laste van je eigen autoverzekering.  Eigen schade door eigen fout is volledig voor jou.  Daarom vragen we uitdrukkelijk je auto nooit door anderen te laten besturen.  Het is mogelijk om een tijdelijke autoverzekering te nemen ook zijn er andere soorten verzekeringen mogelijk.

bottom of page