top of page

Chiro, waar staan we voor ?

Chiro is meer dan de wekelijkse zondagnamiddag, voor ons is het een manier van leven. We vatten onze chirodroom samen in drie waarden: gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid. Ieder van ons verdient het om graag gezien te worden. Pas als je graag gezien wordt, kan je jouw talenten en mogelijkheden ontplooien. Deze kansen willen wij in de Chiro zeker bieden! Met de waarde innerlijkheid gaan we in tegen oppervlakkig leven en consumeren. We maken bewuste en doordachte keuzen en durven nadenken over wat ons ten diepste beweegt om aan Chiro te doen. Dit stil staan maakt ons weerbaar en sterk om onze dromen concreet te maken. We komen op voor een rechtvaardige samenleving waar aan iedereen eerlijke kansen worden geboden. Zolang dit niet kan en er mensen uitgesloten worden, komen we als Chiro op voor diegenen die uit de boot dreigen te vallen.

 

Hoe willen we dit realiseren ?

Op een speelse en actieve manier zoeken wij samen met kinderen en jongeren hoe het anders kan. Hiervoor hebben we geen gewichtige woorden nodig, we beleven het elke week in ontelbare kleine details die van een gewone spelnamiddag een echte chirozondag maken. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven het intuitieve een belangrijke plaats. Liever dan erover te praten, laten we kinderen en jongeren ervaren wat Chiro betekent. We geven het intuitieve een belangrijke plaats. Een plaatselijke Chiro is meer dan de optelsom van de verschillende afdelingen en de leidingsploeg : plaatselijke chirogroepen vormen een gemeenschap waar klein en groot zijn plaats in kan vinden. We werken meestal leeftijdsgericht maar kiezen uitdrukkelijk voor groepsmomenten waar we verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van elkaar. Tenslotte vormt een chirogroep ook geen eilandje, maar maakt hij deel uit van een groter geheel. Chiro wordt door de (plaatselijke) gemeenschap ondersteund, maar wil anderzijds ook engagementen tegenover deze gemeenschap opnemen. Wij zijn een oefenterrein waar jonge mensen de kans krijgen verantwoordelijkheid op te nemen als leid(st)er; maar waar ook leden inspraak hebben en ieders mening wordt gehoord. Zit dit alles in een wekelijksezondag, het hoogtepunt van het jaar is zeker het bivak dat de chirogroepen organiseren tijdens de grote vakantie. Zo'n kamp vraagt een intense voorbereiding van de leidingsploeg, maar ook van de verschillende afdelingen. Er wordt 10 dagen samen geleefd, gewerkt, gelachen, gebabbeld, op- en afgebouwd, ruzie gemaakt en ook weer bijgelegd. De chirobivakken vormen mini-maatschappijtjes die in samenspraak en met respect voor de omgeving aan hun chirodroom bouwen.

bottom of page